Norsk skogkatt


Norsk skogkatt är en populär kattras, inte minst bland barnfamiljer och mycket tack vare dess karaktäristiska utseende.

Rasen norsk skogkatt

Rasen norsk skogkatt tillhör de så kallade semilånghåriga raskatterna. Rasen sägs ha sitt ursrpung i Norge, vilket vore logiskt med tanke på namnet, men det finns också de som hävdar att rasen härstammar från Turkiet eller Ryssland.

En norsk skogkatt växer relativt långsamt och det kan ta upp emot fem år innan en kattunge har vuxit sig stor. När hankatterna är fullvuxna kan de väga så mycket som upp till 10 kilo, medan fullvuxna honkatter som mest väger upp emot 5-6 kilo.

Överlag har norska skogkatter god hälsa och gillar att vara aktiva. Det är inte ovanligt att en katt som får vara fullt frisk blir runt 15-16 år gammal, i synnerhet om den är välvårdad och motioneras regelbundet.

Utseende

Variationen av rasgodkända färger är stor när det gäller norska skogkatten, vilket innebär att färgen på pälsen kan variera ganska kraftigt på just denna ras.

Huvudet kännetecknas av att det är trekantig, ögonen är vackert mandelformade och hakan kraftig. Dock är det förmodligen öronen som de flesta känner igen en norsk skogkatt på, då de är högt placerade och ofta prydda med tofsar; ett faktum som gör att de ofta liknas vid lodjur.

Övriga kännetecken är den stora yviga svansen, den långsträckta kroppen, de rejäla tassarna och den täta, tjocka pälsen.

Temperament

En norsk skogkatt lämpar sig definitivt som familjekatt då det är en snäll och medgörlig ras som tycker om att vistas i samma rum som övriga familjen. Dock är det en tystlåten ras som gärna ligger mest för sig själv och myser.

Rasen är relativt tystlåten och "pratar" mest jamar för att pocka på uppmärksamheten. Trots det gillar den liv och rörelse runt omkring sig, vilket också gäller vid lek och bus. Även om man kan tro att en kropp med så mycket päls ska vara tung och otymplig är det oftast tvärtom - de här katterna är supersmidiga och kan lätt röra sig mellan hemmets högsta platser eller trädgårdens högsta träd.

Omvårdnad

Med tanke på den tjocka pälsen så behöver en norsk skogkatt skötas och tas omhand regelbundet. När det gäller pälsvårdnad behöver pälsen inte tvättas, men den bör borstas åtminstone 1-2 gånger i veckan. I samband med borstning är det viktigt att ta god tid på sig för att komma igenom eventuella tovor som bildats i den tjocka pälsen.

Även tänderna kräver regelbunden rengöring, gärna dagligen även om det räcker med ett par gånger i veckan. Ju mer man håller efter desto mindre risk för tandsjukdomar.

Aktivitet

Då lek är bra för kattens sinne och hälsa bör detta uppmuntras, särskilt om katten är inomhus mycket eller på heltid. Det gör att rasen också är barnvänlig. Roliga leksaker för en katt är exempelvis leksaksmöss, ihoprullade pappersbitar och kattvippor. Även klösträd kan ses som en leksak, fast då i kombination med skötsel eftersom katter tycker om att riva och vässa sina klor mot trädets "stam".

När det gället lek är det mycket viktigt att komma ihåg att jaktliknande lekar faller sig naturligt för en katt. Därmed bör vassa föremål plockas bort, vilket för en barnfamilj kan betyda att legobitar, snören, klossar och pusselbitar med mera behöver förvaras i lådor med slutet lock.

Norsk skogkatt
Med tanke på den tjocka pälsen så behöver en norsk skogkatt skötas och tas omhand regelbundet.

Redaktionen
Katter.se
Innehåll i denna artikel